Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı- Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

Adres:

E-posta :

Telefon :

 • Şirketimiz ile Olan İlişkiniz 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, , çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, gibi)

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Eski Çalışan

    Çalışılan Dönem:

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

    Tarih:

 • Diğer:
 • Üçüncü Taraf Firma Çalışanı
 • İş ortağı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

 İletişimde Olduğunuz Birim:

Konu:
 

 

 • Talep Hakkında Açıklama

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

 

 • Konuya İlişkin Ek Belgeler

 

 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.

 

 

 

 • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 

         Adresime gönderilmesini istiyorum. 

         E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  

         Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 Başvuru Sahibi:  (Kişisel veri sahibi)

 

Ad-Soyad              :

 

Başvuru Tarihi     :        

 

                                                                                                          İmza